Slyšení kandidátů do Rady ČT z volebního výboru Poslanecké sněmovny – 16/03/2021

Tohle je čistá záloha celého vlákna reportáže od (ČT24 na Twitteru), rozděleno na dvě části, neb vlákno přerušil smazaný tweet. Celé vlákno:


Začalo slyšení kandidátů nominovaných na volbu do Rady ČT z volebního výboru Poslanecké sněmovny:

„Myslím, že by měli zrušit Panorama, proč to pouštět, akorát lidi štvete, že nemůžou na sjezdovky,“ představuje se první kandidát Miroslav Augustin, bývalý předseda Rady ČTK.

"Vždy jsem byl apolitický. I když jsem byl v Radě ČTK nominován za ANO, ale bral jsem to, že jsem tam byl za sebe," odpověděl Augustin na dotaz poslance Tomáše Martínka (Piráti), kterého zajímalo, jak zaručí svou politickou nezávislost. Ptát se chce každého kandidáta.

Představil se druhý kandidát, Jaroslav Bažant. "Je to o tom, jak utratit celý rozpočet, který činí skoro 7,5 miliardy korun. Nikdo z ředitelů nezajistil objektivní hloubkový audit," myslí si. ČT by se podle něj měla připravit na konkurenci Netflixu, Amazonu, O2 nebo Sky.

M. Kolovratník (ANO) se ptal na působ. Bažanta ve Smíš. česko-čínské komoře vzáj. spolupr. "Tato komora měla úplně jinou představu a stanovy na samém počátku, kdy jsem tam pracoval. V momentě, kdy se vztahy na pol. úrovni začaly přiostřovat a mně skončil mandát," uvedl Bažant.

"ČT má před sebou velký problém, co se týče lidských zdrojů i toho, že má peníze rozdány do určitých balíčků, ze kterých nechce uhnout," řekl mimo jiné v úvodní řeči další kandidát Jiří Boháček. Představil taky chystaný obor zaměřený na televizní techniku, který chystá ČVUT.

"ČT se dostává do pasti," odpovídá Boháček na dotaz poslankyně Pavly Golasowské (KDU-ČSL). Tu zajímal i jeho názor na odměny pro management. Ty byly podle Boháčka vždy problém. "Myslím, že jsou neadekvátní k situaci, která tam je, to je můj osobní názor," odpověděl kandidát.

"Myslím si, že ČT by měla v této době daleko víc plnit osvětu pro obyvatele ČR. Už to pochopili v tom pořadu, co je vždycky s p. Stachem po skončení Televizních novin,“ tvrdí kandidát Jiří Boháček na dotaz poslance L. Španěla (SPD), zdali se během pandemie nechová ČT bulvárně.

"Regionální vysílání – to je slabina a selhání veřejné služby. Je to zcela nedostačující, mělo by představovat tradice," představuje se další kandidát Petr Brozda. Zaměřit se chce i na rozpočet.

„Diváci hledají hudbu někde jinde. Může to být kvůli Spotify, možná je neoslovuje. (…) Ne, že by nabídka byla nedostatečná, České televizi prostě ujel vlak," odpovídá Petr Brozda na dotaz poslankyně Marcely Melkové (ANO) na názor na kulturní a hudební produkci České televize.

„Upřímnou soustrast,“ vyjádřil se na úvod své řeči před volebním výborem další kandidát, římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik. Komentoval tím délku a množství slyšení, které poslance ještě čeká.

"Jen co se vyhlásil seznam kandidátů, dostal jsem mail, abych si sbalil svých pár švestek a odcestoval," pokračuje Zbigniew Czendlik. Lidem podle něj nevadí to, že je kněz, ale Polák. "Rád bych v radě reprezentoval etnické, náboženské, národnostní i sociální menšiny," vysvětluje.

"Mám kamaráda Žida, Izraelce, od něj jsem převzal myšlenku, že nemá rád slovo bojovat, protože jsme tu od toho, abychom budovali. Někteří lidé tak bojují za toleranci, až jsou netolerantní. Úkolem ČT je budování laskavějšího a pravdivějšího světa," tak vidí Czendlik úlohu ČT.

"Dokázal jste, že i v projevech v Poslanecké sněmovně může být spousta krásné člověčiny," vyjádřil Czendlikovi obdiv poslanec Stanislav Berkovec (ANO).

"Politicky se vůbec neangažuji, chci-li být nestranný novinář, nesmím nikomu fandit," řekl poslancům další kandidát Pavel Černocký, který má za sebou dlouhou žurnalistickou kariéru. V roce 1992 kandidoval i na místo generálního ředitele ČT.

Jak se P. Černocký dostal k založení fanklubu Elvise Presleyho, to zajímá posl. Barboru Kořanovou (ANO). "Dostal jsem se k němu jakožto úplně mladý kluk, když otec mého spolužáka přivezl z Francie první desku. Funguju ve fanklubu jako prezident už skoro čtvrt století," odpověděl.

Pavel Černocký se chce věnovat i politické vyváženosti České televize. "Nejenom v reportážích z parlamentu, ale i v diskusních pořadech nikdo nemá právo ostrakizovat Piráty, protože nemá rád Piráty, to samé ale KSČM, SPD nebo TOP 09," vysvětluje.

"Elektronická média jsou úžasná, ale také působí jako globální pavlač. Jedna paní povídala, hysterici, apokalyptici teď mohou ovlivňovat veřejné mínění (…) Televize veřejné služby má v této sféře zásadní úlohu," uvedl další kandidát Michal Dočekal.

Podle Michala Dočekala je také klíčové, aby ČT nepodléhala politickým tlakům. "V nedávné době jsme si mohli potvrdit, jak strašně důležitá je instituce, která v takhle složité době informuje a provádí nezávislou žurnalistiku," dodává.

"ČT má kultivovat a zaznamenávat špičkové kulturní výkony (…) Ve společnosti trochu přetrvává diskurz 90. let, že sledovanost určuje kvalitu. Ale to bychom měli postupně opouštět," odpovídá Dočekal na dotaz poslank. M. Melkové (ANO), co by měla ČT vysílat z pohledu kulturnosti.

Význam regionálního zpravodajství zdůraznil novinář a další kandidát Vratislav Dostál. Ten momentálně píše pro http://Info.cz a v Radě už zasedal dřív. "ČT se nemá redukovat jen na zpravodajství," tvrdí.

"U starších dětí je problém v tom, že si svůj životní rytmus chtějí určovat samy. Nechtějí si pustit film v 8 večer, ale třeba v 11 ráno. ČT to sice dělá, měla by to ale dělat líp a víc," odpovídá Dostál na dotaz posl. Golasowské (KDU-ČSL), zdali ví, jak oslovit diváky 15-30 let.

Barbora Kořanová (ANO) se Dostála ptá i na jeho dnešní článek na @infocz_web: "Píšete o Výroční zprávě o činnosti České televize, odkud ji máte?" "Zdroje bych si nechal pro sebe," odpovídá Dostál.

Slyšení kandidátů nominovaných na volbu do Rady ČT je na 15 minut přerušeno plánovanou přestávkou. #newsroomct24?

"Když jsem se ucházel před rokem, tak jsem byl docela nemocný, ale hlavně jsem si říkal, už do toho nepůjdu. (…) Ale pak se Joe Biden stal prezidentem a ten je o rok starší než já, tak jsem si řekl, že by to ještě šlo," představuje se po přestávce další kandidát Ivan Douda.

„Mohla by mít větší pravomoce (…) Jsem vycvičen v práci s kolektivem, mám pocit, že je tam někdy potřeba psycholog. Jedna z mých rolí, kterou bych si představoval, by byla i tahle,“ domnívá se Douda. Odpovídal na dotaz poslance Lubomíra Španěla (SPD) na míru pravomocí Rady ČT.

"Někteří poslanci, i já, kritizovali, že tiskovky ministra zdravotnictví končí otázkami televizí a ČT se na nich ptá bulvárně," ptá se na názor Doudy poslanec Lubomír Španěl (SPD). "Je to velmi složité," reaguje kandidát. Někteří mladí redaktoři jsou podle něj moc aktivističtí.

"Nejsem součástí žádných názorových, politických bublin v naší společnosti. Může to být prvek zaručující objektivitu, ale také brán útrpně, jako že nemám žádnou tlačenku," představuje se další kandidát Jefim Fištejn. Dle svých slov probíhá celý jeho život před očima veřejnosti.

"Rozbouřené vlny Rady ČT bych mohl trochu zklidnit," tvrdí Jefim Fištejn s tím, že nemá vyhrocené názory a je konzervativní. "Mám nepochybně i výtky na současný stav ČT," dodává.

"Nemyslíte, že je počet kanálů, které ČT vysílá, až moc velký?" ptá se posl. Španěl (SPD). "Rozhodně nemá být sledovanost jediným nebo prioritním ukazatelem u veřejnopr. médií.(…) Nepřítomnost veřejnoprávnosti třeba v USA vedla ke vzniku monopolu na názory,“ odpovídá Fištejn.

"Jsem přesvědčen, že jestli má rada plnit svoji funkci, musí klást kritické otázky a management má na ně věcně odpovídat," říká další kand. Jiří Grund. "Nečekám od managementu, že bude napadat orgán, který vy poslanci volíte kvůli kontrole." Nabízí také svůj um v řešení problémů.

"Je veřejným tajemstvím, že Rada ČT je teď rozdělená. Co na to říkáte?" ptá se poslanec Lubomír Španěl (SPD). "Rada je zvolená poslanci, má mandát a ten by měla vykonávat. (…) Více se mluví o faktech a málo o emocích," odpovídá mu Grund.

Grund zároveň dodává, že se mu nelíbí, že management ČT nerespektuje radu. Je to podle něj vidět v médiích. "A pokud vidíme, že se to emočně vyhrocuje, je třeba debatu víc racionalizovat," tvrdí.

"Na tom není nic špatného, když za vámi přijde finanční úřad, tak nedělá nic jiného, než že vás prudí a hledá slabá místa. A taky nepíšete články do novin, že je ovlivněn kdo ví kým," odpovídá Grund Španělovi (SPD), zdali členové rady zvolení loni udeřili hřebíček na hlavičku.

"Bylo by třeba posílit pluralitu názorů, ale opřených o fakta," říká další kandidát Vladimír Hendrich v odpovědi na dotaz poslankyně M. Melkové (ANO). "Když mi za minulého režimu vadila rigidita, vadí mi i dnes." Politickou ideologii podle Hendricha nahradila komercionalizace.

Poslance Petra Gazdíka (STAN) v souvislosti s projevem Hendricha zajímá, jak chce "ovlivnit zpravodajství ČT?" "Doufám, že jsem neřekl ovlivnit. Chtěl bych se čtyřiceti lety zkušeností spíše pozitivně působit," reaguje kandidát.

"Proč myslíte, že se tak daří pořadu 168 hodin? Je snad vysílán v něčím zájmu?" ptá se Španěl (SPD). "Vidím, jak nějaký redaktor neustále pronásleduje pana Babiše, Faltýnka, Okamuru a pořád dokola, jako by někoho chtěli nachytat.(…) Kde jsou kladné výsledky?" odpovídá Hendrich.

"Ráda bych zjistila, jestli opravdu peníze, které televize má, jestli je investuje správně. Mohu být radou v nějakých sporech, které tam vládnou a myslím si, že jsou úplně zbytečné. A radši budu odpovídat na vaše otázky," představila se stručně kandidátka Jessica Horváthová.

"Pandemie koronaviru převyšuje, má neblahý vliv na diváka. Zpravodajství věnuje malou pozornost válkám, ty jsou kvůli epidemii vytlačeny," říká v odpovědi na dotaz poslance Stanislava Berkovce (ANO) Horváthová.

"Moje důvody pro kandidaturu jsou ty, že dovedu být objektivní a snažím se tak žít celý život. Přál bych si, aby divácká obec vnímala ČT dobře nebo ještě lépe než doposud," představuje se kandidát Vít Charous. Podle něj si divácká obec žádá objektivitu, divák ale subjektivitu.

"Kupodivu nemám jako archivář názor, že je správné reprízování. (…) Dostatečný prostor na klasickou reprízu je ČT3, je otázka, jestli na něj budou prachy. Dušička archiváře vždycky pookřeje, ale – je to tak správně?" odpovídá Charous otázkou na dotaz posl. Kolovratníka (ANO).

"Rada má hodně možností, jak Českou televizi udržovat tam, kde by měla být, aby plnila své úkoly. Jsou určité věci, které si občan musí zaplatit, aby dostával službu – a to je právě Česká televize," uvedla se další kandidátka Ivana Janů, která působila i jako ústavní soudkyně.

"Rada ČT je rozhádaná," reaguje na dotaz k situaci v radě Janů. Podle ní by radní potřebovali mezi sebou někoho, kdo umí číst zákony. "Odvolání dozorčí komise bylo v rozporu se zákonem," komentuje dál. Dodává ale, že k tomu rada měla důvody, byť to podle ní bylo unáhlené.

Slyšení kandidátů nominovaných na volbu do Rady ČT je do 14:15 přerušeno plánovanou obědovou přestávkou. #newsroomct24?

Slyšení nominantů do Rady ČT pokračuje, poslancům se po obědové pauze jako první představil Michal Klíma, který kandidoval i loni. "Nejsem ani loutka ani aktivista," vrátil se k emailu Stanislava Berkovce (ANO), který v loňském roce vyvolal řadu reakcí.

Poslanec Stanislav Berkovec (ANO) v něm hodnotil jednotlivé kandidáty. "V tom dokumentu se píše, že budu zastupovat zájmy Petra Dvořáka a Milionu chvilek pro demokracii," vymezuje se proti emailu Klíma. Dodává, že si celý život buduje image nezávislosti.

"Je to jako bychom diskutovali, jestli oběd má stát 150 nebo 250 korun, když nevíme, kolik má mít chodů," odpovídá Klíma na dotaz pos. A. Juchelky (ANO) na jeho názor na koncesionářské poplatky. "Když mi dáte hlas, dokážu vám, že jsem skutečně nezávislý," končí svůj výstup Klíma.

"Pamatuju si všechny ředitele od srpna 1968, pan Dvořák je nejhorší z nich," představuje se další kandidát Jiří Kratochvíl, který je stávajícím členem Rady ČT a svůj mandát nyní obhajuje. V ČT (resp. ČST) působil už v 60. letech.

"Proč nezazněla vaše kritika k řediteli ČT už dříve? Vypadá to, jako když to říkáte, abyste byl znovuzvolen," ptá se A. Juchelka (ANO) v reakci na projev Kratochvíla. "Nemohl jsem nic dělat, byl jsem tam sám," tvrdí Kratochvíl. Podle něj až do loňska nebyla atmosféra pro kritiku.

"Jaký je váš názor na roli Senátu při volbě radních?" ptá se S. Berkovec (ANO). "Toto náleží Sněmovně," odpovídá Kratochvíl. Doplňuje, že pro teenagery nedělá ČT nic, StarDance nepovažuje za "srandu". „To jsou peníze koncesionářů, to není Dvořákova televize,“ dodává.

"Diváci musí mít trpělivost, tato a budoucí rada bude natolik konkrétní a reálná, že věci se budou dít a nebudou stát. Když dostanu vaši důvěru, půjdu do toho naplno, mám historick. paměť a vím, kam sáhnout.(…) Problematiku znám, vím, kde jsou jaké fígle," končí řeč Kratochvíl.

"Objevuje se taková tendence, která říká, že Česká televize je jako černá díra, do které padají poplatky a nikdo neví, co se s nimi děje," začal svůj projev další kandidát na volbu do Rady ČT Jaroslav Kravka.

"Rada ČT jako kontrolní orgán by měla udělat jasná pravidla. Když pustíte na hřiště 15 lidí na každé straně a dáte mezi ně šišatý míč, tak se servou. Když jim dáte pravidla, vznikne moje milované ragby," říká Kravka. Za vzor dává BBC a chce víc transparentnosti.

"Poslední dobou pozoruji problémy ohledně ČT, které nemohu rozklíčovat zvenčí. (…) Mám v plánu pokládat nepříjemné otázky vedení ČT, i panu řediteli, ať to bude pan Dvořák nebo kdokoliv," představuje se další kandidát František Kubásek.

"Na svém Youtube kanálu jste uvedl, že chcete Českou televizi rozložit zevnitř. Jak jste to myslel?" zajímá poslance Martínka (Piráti). "Můj kanál si hraje s politicky nekorektním jazykem," vysvětluje Kubásek. Podle něj šlo o nadsázku.

"Nominoval vás spolek Odchod, co je jeho činností?" ptá se poslankyně Golasowká (KDU-ČSL). Podle Kubáska původně rozdávalo roušky, pak se rozhodlo "jít výš a zabývat se problematikou Evropské unie, kritickým myšlením," vysvětluje.

"Je spousta lidí, kteří mají rádi politicky nekorektní věci, kdyby se podařilo natáčet víc věcí jako Most!, tak by to zafungovalo," domnívá se Kubásek. Sociální sítě ČT označil za tuzemskou špičku. Doufá, že se na přenos slyšení dívá víc lidí i kvůli tomu, že tam vystoupil on.

Poslancům se dál představuje Lee Louda. Ten uvádí, že ČT se bude muset brzy zaměřit na své financování. "Budeme stát před otázkou, zda zvýšit poplatky nebo hledat jiné zdroje," zmínil kandidát.

"V poslední době jsou učiněny výzvy na možný rozvoj ČT v internetových verzích její tvorby, například různé streamy," říká Louda. ČT chválí za tvorbu pro mladé, ale musí se prý přehodnotit způsob jejího financování i rozsah veřejné služby. Na to se v případě svého zvolení zaměří.

Poslancům se představil další kandidát – advokát Michael Mann. Mluvil o nutnosti právníků v Radě ČT. "ČT je obrovský moloch, má 3000 zaměstnanců. Ne, že by žrala děti, ale je nenasytná. Někdy je až předmětem nekritického obdivu. (…) Potřebuje efektivní kontrolu," vysvětluje.

"Obhajoval jste autora FB komentáře o teplických prvňácích," říká kandidátovi poslanec Martin Kolovratník (ANO) a prosí o vysvětlení toho, že tajemník České advokátní komory chce požádat kontrolní radu organizace o prošetření Mannových výroků v této věci.

"Platí presumpce neviny," reaguje na Kolovratníka Mann. Podle něj by v každém případě splňoval podmínku bezúhonnosti pro výkon funkce v radě. "Reprezentuji tu určitý názorový proud, který je v České republice nejrozšířenější, a to jsou smějící se bestie," říká mimo jiné Mann.

"Je určitě potřeba udělat hlubší audit hospodaření," představil se poslancům další kandidát Ivo Mrázek, kterého nominoval spolek AKORT – Asociace plátců veřejnoprávního vysílání. Chce zásadnější změnu ČT.

"V ustavující schůzi spolku jste tři, spolek vznikl před rokem. Co je to za spolek? Je účelový, že jste sami sebe nominovali?" zajímá poslance Martina Kolovratníka (ANO) Mrázkova nominace.

"Myšlenka vznikla už poměrně dávno, k realizaci došlo až loni. Ve stanovách jsou ankety, zjišťování názorů lidí a jejich reflexe. (…) Není to tak, že by spolek vznikl, abychom mohli vstoupit do volby do Rady ČT," vysvětluje Mrázek.

"Systém práce s názory občanů je poněkud zastaralý. Procházel jsem nějakou možnost reakce, kde mohou vyjádřit svůj názor, a na první stránce jsem nic takového nenašel. Rada ČT je prvkem občanské laické kontroly, je tam za nás všechny, kteří si ČT platíme," pokračuje Mrázek.

Následuje přestávka ve slyšení kandidátů v délce 15 minut. Dle slov předsedajících bude využita k dezinfekci prostor i k větrání místnosti. #newsroomct24?

Slyšení kandidátů na volbu do Rady ČT pokračuje. Před poslance se teď postavil Jiří Nápravník. Televize by se podle něj měla připravit na novou generaci diváků, na konkurenci v podobě Netflixu či Youtube.

"Rada ČT je rozpolcená. Podařilo by se vám ji sjednotit? A je to vůbec nutné? Musí být přece pluralita," dotazuje se poslanec Lubomír Španěl (SPD). "Je důležité jasně se vyjádřit pro, nebo proti," odpovídá Nápravník. Podle něj není cílem, aby hlasování vždy bylo "15 proti nule".

"Nemáte pocit, že se ČT v případě zpravodajství o koronaviru chová bulvárně? Nebo co se týče pořadu 168 hodin?" ptá se Nápravníka poslanec Lubomír Španěl (SPD).

"Máte pravdu," reaguje na otázku Španěla (SPD) Nápravník. "Když se někdy dívám na 168 hodin, tak mi to připadá zvláštní, kulantně řečeno. To samé v případě informací okolo koronaviru." Tvůrci podle něj musí mít oponenta.

Další se poslancům představuje Jan Novák, který byl mimo jiné ředitelem agentury starající se o majetek na Ministerstvu obrany ČR. "Česká televize veřejnoprávní roli plní z mého pohledu dobře," uvedl. Dle svých slov zná komerční i státní sféru a televizi má co nabídnout.

"U každé státní instituce je gró uhlídat si rozpočet," pokračuje dále Jan Novák. Chválí systém výběru koncesionářských poplatků, podle něj ho Česku závidí třeba Francie. Reklamu v ČT by omezil. "Měla by být oproti komerčním stanicím stažená na úplné minimum," domnívá se kandidát.

"Spoluzaložil jsem dvě parlamentní strany – Úsvit a SPD. Působím jako poradce Tomia Okamury. Nemám ale politickou funkci, nejsem členem strany," uvedl svou osobu další kandidát Jaroslav Novák. Poslancům sdělil, že by tak členstvím v Radě ČT neporušoval zákon.

Jaroslav Novák by prý v případě svého zvolení nepřestal radit T. Okamurovi. "V radě mají být zastoupeny různé názorové proudy," tvrdí. Poslanec M. Kolovratník (ANO) upozorňuje v této souvislosti na zákon o ČT. "Nezávislost je nesmysl, zákon popírá sám sebe," reaguje na něj Novák.

Originally tweeted by Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) on 16. 3. 2021.

"Pokud někdo nepracuje dobře, poškozuje jméno ČT a porušuje zákon o České televizi, nemá tam co dělat," odpovídá poslanci Martínkovi (Piráti) Jaroslav Novák. Současně sám sebe nazývá autorem desítek stížností adresovaných Radě ČT i Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

Další před poslance předstupuje býv. pracovník ČT Karel Novák. Připomíná, že se aktivně účastnil i tzv. "televizní krize". Podle něj důvěra v ČT klesá. "Vyváženost je pro mě vytváření otevřeného prostoru pro svobodné sdílení informací, názorů a idejí, a jejich konfrontaci," říká.

"V roce 2001 spadla důvěra v ČT, ale za 2 roky jsme ji měli zpět a byli jsme na stejných číslech. Je to o tom, do jaké míry má být aktuál. publicistika názorová. To se dá řešit s gen. ředitelem," reaguje Karel Novák na dotaz Španěla (SPD), který se zajímal, jak vrátit důvěru ČT.

"Skoro celou svou kariéru se věnuji sportovní tematice. (…) Sportovní činnost mě přivedla k součinnosti s Českou televizí," představuje se další kandidát, bývalý krasobruslař a brněnský radní René Novotný. Své zkušenosti ze sportu i ČT chce teď přenést do Rady ČT.

"Jste radním za hnutí ANO. Jak to hodláte řešit?" ptá se poslanec P. Gazdík (STAN). Novotný odpovídá, že v případě svého zvolení je prý připraven funkci opustit. ČT by si podle něj zasloužila v některých oblastech změny.

"Když sleduji, jak dnes jedná Rada ČT, tak vidím problém v zákoně," uvedl se další kandidát Tomáš Oliva. Poukazuje na to, že v zákoně nestojí, že radní dohlíží na vyváženost. Oliva mimo jiné dříve zastával funkci finančního ředitele České televize.

Poslanec Lubomír Španěl (SPD) pokládá i tomuto kandidátovi svoji otázku, zda "není ČT z hlediska informování o pandemii příliš bulvární?" Podle Olivy by mělo tuto situaci komentovat více odborníků a diskuse by neměla být založena na politicích.

"Práce rady by neměla připomínat komisi, která cíleně popravuje generálního ředitele," míní další uchazeč o členství v Radě ČT Petr Orálek. Dle svých slov působil v médiích celý život, než se přesunul do oblasti obchodu. ČT má podle něj být především nezávislá a profesionální.

"Rada ČT se proměnila a ta atmosféra není tvůrčí, ale konfliktní, emotivní, věci se neposuzují věcně, ale z pohledu osobních preferencí," tvrdí dál Orálek. Sám sebe považuje za erudovaného z ekonomického pohledu i ve směru samotné novinářské práce.

Před poslance předstupuje i David Pavlorek. "Nejsem člověk, který by do rady chtěl vstupovat s formulací vlastní koncepce ČT," uvedl. Rada podle něj není exekutivní orgán. Pavlorek se přiznal i k tomu, že je afiliován k ČSSD. Členství je prý v případě zvolení připraven přerušit.

Pavlorek se domnívá, že zásadami rady má být transparentnost a poskytování zpětné vazby na stížnosti diváků, a to v „rozumné lhůtě“. Poslanci Berkovcovi (ANO) odpověděl, že některé záběry pořadu 168 hodin jsou podle něj na hraně etiky, publicistika má prý ale ve vysílání místo.

„Je možné pozorovat trendy České televize směřující k poskytování více digitálních služeb,“ uvádí dál Pavlorek s tím, že je nutné se přiblížit mladé generaci. V tom ale vidí i nevyužitý potenciál.

Dnešní slyšení zakončuje Zdeněk Pernes, který byl vyslán Radou seniorů ČR jako její předseda. Právě to, že senioři nemají v tomto orgánu zastoupení, je podle něj problematické. "Snažíme se prosazovat seniorská témata do zpravodajství i filmové tvorby," říká kandidát.

"Jde o to udržet seniorskou televizi (pozn. red.: ČT3)," uvádí dál Zdeněk Pernes. Podle něj je také důležité, aby se nezvyšovaly koncesionářské poplatky. Na filmové tvorbě ČT se podle něj dá ušetřit. Označil ji za "velkorysejší a dražší než v okolních zemích."

Pernes dál pokračuje hájením zájmu seniorů. Desítky jejich akcí prý ČT každý rok ignoruje. Kompetence radního ČT si prý plně nenastudoval. Na dotaz Tomáše Martínka (Piráti) na svoji apolitičnost reaguje větou: „Zdravím vás, pane poslanče, v poslední době se mi líbí, co děláte.“

Slyšení kandidátů na volbu do Rady ČT pro dnešek končí. Zítřejší pokračování vám nabídneme opět od 9:00 jednak přímým video-streamem na našem Facebooku, ale současně i tady na Twitteru dalším psaným on-line přenosem. ✌️?

Klidný večer,
#newsroomct24?

Originally tweeted by Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) on 16. 3. 2021.


Discover more from Co Den Dal

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *